تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگیرا مشاهده می نمایید
تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی|40062375|tp|تیپ A ,تیپ B ,افسردگی

هدف: این طرح با هدف انجام گرفت.

روش: مطالعه حاضر با روش علی – مقلیسه ای و به صورت مقطعی در مهر ماه 1386 انجام شد.داده های این مطالعه از 276 نفر که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند جمع آوری شد.و این پاسخگویان به سؤالات پرسشنامه (SD G)و (SABAT)پاسخ دادند.

نتایج: نتایج تفاوت معنا داری را بین تیپA و B از نظر میزان افسردگی نشان داد. در واقع میانگین افسردگی تیپ A بالاتر از میانگین افسردگی تیپ B بود.

بحث : نتایج تحقیق حاضر تأیید کننده نظریات ارائه شده در باب افسردگی است و تأیید کننده اینکه افراد دارای تیپ A بیشتر از افراد تیپ B در معرض افسردگی قرار می گیرند.

فهرست مطالب

چکیده ۴
بیان مسأله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
هدف تحقیق ۸
فرضیه تحقیق ۸
متغیرهای پژوهش ۸
تعریف مفاهیم ۹
مبانی نظری و ۱۰
پیشینه ی تجربی تحقیق ۱۰
بخش اول:مبانی نظری ۱۲
مفاهیم ۱۲
ا-افسردگی ۱۲
طبقه بندی افسردگی ۱۲
طبقه بندی اختلا ل های عاطفی طبق انجمن روانپزشکی آمریکا ۱۴
شیوع افسردگی ۱۵
سبب شنا سی افسردگی ۱۶
۱-افسردگی و جنسیت ۱۶
عوامل موثر در افسردگی زنان ۱۶
۲-سبک زندگی ۱۷
۳-وضعیت اجتماعی- اقتصادی ۱۷
۴-نژاد ۱۸
۵-محیط ۱۸
۶-تیپ A و افسردگی ۱۸
تعریف شخصیت نوع A 18
تأثیر تیپ A روی افسردگی ۱۹
تبیین نظری افسردگی ۲۰
۱- نظریه های زیست شناختی ۲۰
۲) نظریه های روان پویایی ۲۱
۳-نظریه های هستی گرایی- انسان گرایی ۲۲
۴) نظریه های فرهنگی ـ اجتماعی ۲۲
۵ -نظریه های رفتاری ۲۳
۶) نظریه های شناختی ۲۳
روش تحقیق ۲۷
روش گرداَوری داده ها ۲۷
جامعه اَماری ۲۷
روش تعیین حجم نمونه ۲۷
روش نمونه گیری ۲۷
اعتبار ۲۷
پایایی ۲۸
Measuresسنجه ها ۲۸
روش های اَماری ۲۸
یافته ها ۲۹
بخش اول : توصیف داده ها ۳۰
بخش دوم:تحلیل داده ها:اَزمون فرضیه ۳۹
فرض اَماری و فرض تحقیق ۴۱
بحث و نتیجه گیری ۴۲
پیشنهاد به محققین بعدی : ۴۴


مطالب دیگر:
🔗مروري بر سلامت و بهداشت وبررسي کلسيم و ويروس ايدز و ترسايي قلبي🔗بررسي سند و انواع و اقسام آن و مراجع صدور اجرائيه و مروري بر شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدو🔗بررسي صنعت سنگ بري و سنگ تزئيني در ايران و جهان و بازار صادرات و واردات سنگ خام و تزئيني🔗بررسي روشهاي بيوتكنولوژي در اصلاح گياهان زراعي🔗بررسي هنر سوزن دوزي و تاريخچه و ابزار و بازار و طرحهاي آن و مروري بر قلابدوزي🔗بررسي هوشنگ سيحون و فعاليتها و دستاوردهاي او🔗بررسي خوشنويسي و ابزار آن و بررسي سير تکاملى خوشنوسى در ايران🔗بررسي مواد و شرايط فقهي و حقوقي اجاره اشياء🔗بررسي شبکه هاي حسکر بي سيم و کاربرد و مزيت و مشخقه انها و مروري بر معماري و امنيت شبکه هاي حسگر🔗بررسي معماري تزئينات بناهاي اسلامي و سير تحول پلانها در معماري معاصر🔗بررسي نحوه کاري عمليات انبارها و سيستم انبار داري و مروري بر هدف و اهميت استقرار يک سيستم انبار🔗بررسي شركت بسته بندي پاژپارس و سيستم حسابداري حقوق و دستمزد آن🔗بررسي سيستم گرمايش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتي زمين گرمايي در فرودگاه گولنيو لهستان🔗بررسي حسابرسي و سيستم کنترل داخلي و فوايد و عناصر و اهداف آن🔗بررسي پارک علم وفناوري خراسان و بررسي سيستم حقوق ودستمزد آن🔗بررسي وضعيت و سيماي كشاورزي شهرستان مشهد و مروري بر پروژه کنترل سيلابهاي رود خانه کشف رود (پخش🔗بررسي تابلوي شام آخر داوينچي و افسانه شام آخر🔗بررسي سيماي مهدي عج در آ‎يينه قرآن و مروري بر غيبت و نواب اربعه و ظهور و فتنه هاي آن🔗بررسي سنگفرش واشکال و انواع چيدمان آنها و مروري بر برخي مصالح مانند آجر و بتن و آسفالت و ...🔗بررسي ساختارهاي فرآيند و خلاقيت سينمايي و بررسي نظريه هاي پديده شناسي سيتما و مروري بر شکل و هدف🔗بررسي آفات سوسک و انواع و مشخصات و خسارات آنها🔗بررسي شباهتهاي امام حسين و امام زمان عليهما‌السلام🔗بررسي شته کلزا و شته خاکستري کلم و خسارت شته ها و مروري بر راه هاي مقابله و سمپاشي🔗بررسي سرکت توليد آب معدني و اجزا خدمات رساني آن🔗بررسي شرکت فرش باستان يزد و اجزا و توليد و هزينه هاي آن